شما میتوانید دوستانتان را به گیتی ارز معرفی کنید و کسب درآمد کنید

برای همکاری با ما کافیست به ما پیام بدهید و رزومه ی خود را ارسال کنید 

با توجه به برنامه ی کاری  شما و صلاحدید مدیریت شما میتوانید ازتراکنش های دوستانتان کسب درآمد قانونی و شرعی داشته باشید