رئیس‌جمهور ترکیه، قانون ارزهای دیجیتال را به پارلمان ارسال می‌کند

رئیس‌جمهور ترکیه، قانون ارزهای دیجیتال را به پارلمان ارسال می‌کند