شراکت بایننس با شرکت مخابراتی اندونزی PT TELKOM

شراکت بایننس با شرکت مخابراتی اندونزی PT TELKOM