ثبت یک نقطه عطف جدید برای بیت کوین با  استخراج 90 درصد از کل عرضه

ثبت یک نقطه عطف جدید برای بیت کوین با استخراج 90 درصد از کل عرضه