راه اندازی صندوق ارز دیجیتال 1.5 میلیارد دلاری Citi Veteran با شراکت Algorand

راه اندازی صندوق ارز دیجیتال 1.5 میلیارد دلاری Citi Veteran با شراکت Algorand