ساعت فعالیت تیم گیتی ارز چه زمانی است ؟

فعالیت تیم گیتی ارز بصورت 24 ساعته میباشد.

در حال چه رمز ارز  و ارز های الکترونیکی را میتوان از گیتی ارز دریاف کرد ؟

کلیه ارزهای دیجیتال که در صفحه اول میبینید همینطور ارز های الکترونیکی پرفکت مانی و پی اس فوچر قابلیت خرید و فروش دارد همچنین در صورت نیاز به خرید یا فروش سایر ارزها به ساپورت میتوانید پیام بدید .